สั่งสินค้าอริจิน : ใส่เมล์อริจินแทน โปรไฟลสตีมนะครับ : ลดหนักจัดเต็ม ทุกเกม

CPUCores :: Maximize Your FPS


ประเภทสินค้า : Steam Game

วันที่เปิดขาย : 6 Jul, 2015

ID Steam : 384300

278 บาท | 287 | 348


แนวเกมส์ : Utilities

โหมดการเล่น : Steam Achievements, Steam Trading Cards,

ผู้พัฒนา : StartupTim, LLC Tim Sullivan

ผู้จัดจำหน่าย : StartupTim, LLC Tim Sullivan

รายละเอียดของ CPUCores :: Maximize Your FPS


CPUCores is a cutting-edge Windows based software built by gamers, specifically for gamers, with 1 thing in mind: INCREASE YOUR FPS! CPUCores does this by micromanaging your Windows OS and non-essential applications to delivery maximum CPU to your game!


1) DIRECT STEAM INTEGRATION
 • CPUCores automatically detects all of your Steam games.

2) OS OPTIMIZATION
 • To start, CPUCores will isolate your entire OS to your first core.
 • Secondly, CPUCores examines and constrains key Windows services that are not essential and known to hog CPU resources.
 • Third, CPUCores examines and isolate key Windows processes to ensure a perfect balance of CPU savings without starving key Windows processes.

3) GAME OPTIMIZATION
 • CPUCores will isolate and dedicate processing cores to be exclusively used by your game.
 • CPUCores will allow game-specific hyper-thread disabling/enabling.

4) BACKGROUND / NON-GAME OPTIMIZATIONS
 • CPUCores examines what non-OS and non-game operations your PC is running. It will do things such as constrain non-game programs to your first processing core.

5) EXTRAS
 • Fully supporting VR games!
 • Support for non-Steam games
 • Support for general, non-game applications like video editing, graphic design and more!
 • Convenient game sorting options makes large Steam libraries manageable
 • Incredible community surrounding the software!
 • Direct contact with the developer for suggestions on feature updates!


The impact of how CPUCores will help with FPS depends on essentially 2 things:

#1 Your PC Hardware
#2 The game itself

Here are some benchmarks we've recently seen from our test system:

 • ARMA III - 17.5% FPS Increase!
 • Team Fortress 2 - 58% FPS Increase!
 • TombRaider - 6.3% FPS Increase
 • Left4Dead2 - 14% FPS Increase


The CPUCores application identifies dozens of Windows programs, background processes, and non-gaming applications, and immediately controls and isolates them to a subsection of your total CPU resources.

CPUCores will then free up a block of CPU resources and dedicated it specifically for a game. You can then launch a Steam game, or any game/program, directly via the CPUCores application. This enables CPUCores to control the processor usage for that game/program and ensure it has dedicated usage to processing cores. Your game no longer has to share resources with the OS / other applications.

SCREENSHOTS
Minimum:

 • OS: Windows 7 64-bit, Windows 8 64-bit, Windows 10 64-bit
 • Processor: Any dual core CPU or higher. Low/Medium/Medium-High 2/4 core CPU systems preferred.
 • Memory: 1 GB RAM
 • Additional Notes: Not recommended for extremely high-end CPUs as they won't notice as much benefit. For use with any system which has 31 processing cores/threads or less. For use with dual core, quad core, six and eight core systems.

Recommended:

 • OS: Windows 7 64-bit, Windows 8 64-bit, Windows 10 64-bit
 • Processor: Any dual core CPU or higher. Low/Medium/Medium-High 2/4 core CPU systems preferred.
 • Memory: 1 GB RAM
 • Additional Notes: Not recommended for extremely high-end CPUs as they won't notice as much benefit. For use with any system which has 31 processing cores/threads or less. For use with dual core, quad core, six and eight core systems.