สั่งสินค้าอริจิน : ใส่เมล์อริจินแทน โปรไฟลสตีมนะครับ : ลดหนักจัดเต็ม ทุกเกม

Echo Of Soul Deluxe Edition


ประเภทสินค้า : Steam DLC

วันที่เปิดขาย : 6 Dec, 2018

ID Steam : 974280

246 บาท | 254 | 308


แนวเกมส์ : Massively Multiplayer RPG

โหมดการเล่น : Online Multi-Player, MMO, Online Co-op, Downloadable Content, In-App Purchases,

ผู้พัฒนา : Blue Potion Games Co., Ltd

ผู้จัดจำหน่าย : Blue Potion Games Co., Ltd

รายละเอียดของ Echo Of Soul Deluxe Edition

Deluxe Package DLC which offers different items to help players start their new Soulkeepers.

This package contains:

 • Premium Buff: (30 Days)
  A 30 Day Premium Membership that offers special benefits such as convenience buffs in game.

  - Gain ATK +3%, DEF +3%, Move SPD +8%, EXP +20%, and Hero Badge acquisition +20% until it expires.
  - 10 additional items in the Marketplace
  - Your Sales Commission will be reduced by 50%
  - First-time connecting character will receive a Friggard's Relic by Mail once a day.

 • Pet Box [Normal] (x 1)
  Randomly contains one of the following pet boxes which you can use a pet for convenience in game.
  Bear Pet Box [30Days] / Junior Promethean [30Days] / Baby Llama Pet Box [30Days] / Wolf Pet Box [30Days] / Tin Articles Pet Box [30Days]

 • SoulGem (x 1,000)
  SoulGem is the In-game currency, which you can purchase EOS Cash Shop items you wish.

  To apply purchased DLC products in-game, please follow the steps below.
  Obtain purchased DLC merchandise from your Steam Inventory.
  Log on to EOS and open 'Cash Shop' menu (press Alt+C), you can find the DLC package on the 'Soulgem Storage Box'.

Minimum:

 • OS: Window XP
 • Processor: Intel CoreDuo (or Dual Core) / X2 or better
 • Memory: 4 GB RAM
 • Graphics: Geforce 6600
 • Storage: 13 GB available space

Recommended:

 • OS: Windows 7 64-bit
 • Processor: Intel Quad Core / AMD Phenom X4 or better
 • Memory: 8 GB RAM
 • Graphics: Geforce GTS 250 or higher
 • Storage: 13 GB available space