หมดลด วันนี้เวลา เทียงคืน ครึ่ง วันที4 เวลาตี 1 สั่งก่อนหมดลดนะครับ

Wild Terra Online


ประเภทสินค้า : Steam Game

วันที่เปิดขาย : 18 Dec, 2017

ID Steam : 500710

270 บาท | 279 | 338


แนวเกมส์ : Action Adventure Indie Massively Multiplayer RPG

โหมดการเล่น : Multi-player, MMO, Co-op, Cross-Platform Multiplayer, Steam Achievements, Steam Trading Cards, In-App Purchases,

ผู้พัฒนา : Juvty Worlds Ltd.

ผู้จัดจำหน่าย : Juvty Worlds Ltd.

รายละเอียดของ Wild Terra OnlineWild Terra Online is a role-playing sandbox game, in a completely player-controlled medieval world. You will not need to complete a chain of tasks and kill a thousand wolves to create equipment. Everything is much more interesting! You will have to understand the actual production stages of manufacturing hardened leather, steel, and other materials. You will have to survive in a forest full of predators, build a shelter and improve your crafts skills, develop a farm, tame animals, and explore new territories and fight for treasures. In Wild Terra, you can become anyone and do whatever you want!

Key features:

 • A universe created and controlled by players. The game does not have NPCs and pre-built cities. Players themselves cut down forests, build roads, and build cities.
 • The ability to build anything, anywhere. There are more than 100 different buildings. From a campfire for the night to a medieval castle, furnaces, smithies, mills and other industrial buildings.
 • Developed crafting system. Craft clothes and armor, tools and weapons. Develop agriculture, farming, and cookery. Skills are improved as they are used, allowing you to craft clothes/armor, tools and weapons of the highest quality.
 • Auction House. Sell ​​created gear, exchange rare equipment among other players, and participate in bidding for guild castles.
 • Exciting fights, the results of which are determined ONLY by your tactics, combat strategy, and skill level. In Wild Terra Online, increasing skills and the crafted level of equipment are minor contributors to the combat system. Competent use and knowledge of the advantages and disadvantages of equipment and terrain are the keys to victory.
 • Hunting for treasures and fighting for mines. Embark on an adventure and fight with treasure guards! Join the battle with other players for the right to gather valuable resources.

Minimum:

 • OS: Windows XP/Vista/7/8/10
 • Processor: 2.2 GHz or higher
 • Memory: 4 GB RAM
 • Graphics: 512 MB, WebGL support
 • DirectX: Version 9.0
 • Storage: 600 MB available space

Recommended:

 • OS: Windows XP/Vista/7/8/10
 • Processor: Intel Core i5 or higher
 • Memory: 8 GB RAM
 • Graphics: 1 GB, WebGL support
 • DirectX: Version 9.0
 • Network: Broadband Internet connection
 • Storage: 600 MB available space