สั่งสินค้าอริจิน : ใส่เมล์อริจินแทน โปรไฟลสตีมนะครับ : ลดหนักจัดเต็ม ทุกเกม

Universe Sandbox ²


ประเภทสินค้า : Steam Game

วันที่เปิดขาย : 24 Aug, 2015

ID Steam : 230290

272 บาท | 281 | 340


แนวเกมส์ : Casual Indie Simulation Early Access

โหมดการเล่น : Single-player, Partial Controller Support,

ผู้พัฒนา : Giant Army

ผู้จัดจำหน่าย : Giant Army

รายละเอียดของ Universe Sandbox ²

Universe Sandbox ² is a physics-based space simulator that allows you to create, destroy, and interact on an unimaginable scale.

It merges real-time gravity, climate, collision, and material interactions to reveal the beauty of our universe and the fragility of our planet.

Universe Sandbox ² includes the desktop version and a VR mode with support for the HTC Vive, Oculus Rift+Touch, and Windows Mixed Reality.

Simulate Gravity

N-body simulation at almost any speed using Newtonian mechanics. Real science, real physics, no supercomputer required.

Collide Planets & Stars

Epic, mind blowing collisions of massive planetary bodies that leave behind molten craters.

Create Your Own Systems

Start with a star, then add a planet. Spruce it up with moons, rings, comets, or even a black hole.

Model Earth's Climate

Watch sea ice grow and recede with the seasons because of the tilt of the Earth: change the tilt and change the seasons. Or move the Earth farther from the Sun and freeze the entire planet.
Learn more...

Supernova a Star

Make a star evolve by cranking up its age or mass, then watch a supernova unfold.

Explore Historical Events

Ride along with the Juno and New Horizons spacecraft, or view a total solar eclipse.

Throw Planets in VR

Just grab and fling.

And more...

 • Material System - build planets out of Hydrogen, Iron, Rock, & Water
 • Stellar flares & volatile trails
 • Procedurally generated stars & planets
 • Pulsars
 • Light-warping black holes
 • Dark matter

Minimum:

 • OS: Windows 7 SP1+ (64-bit*)
 • Processor: 1.6GHz dual-core
 • Memory: 1 GB RAM
 • Graphics: 512 MB Video Memory, Shader Model 4.0
 • DirectX: Version 11
 • Storage: 2 GB available space
 • Additional Notes: * A 64-bit version of Windows is required for Universe Sandbox updates after November 2018. Users on 32-bit systems can still run previous versions. Learn more

Recommended:

 • Processor: 2.6GHz quad-core
 • Memory: 4 GB RAM
 • Graphics: 1 GB Video Memory
 • DirectX: Version 11
 • Additional Notes: For VR, see recommendations from your headset manufacturer